Äta (och leva) klimatsmart

Det finns mycket man kan göra för att äta mer klimatsmart. Enligt en beräkning som Världsnaturfonden, WWF har gjort står maten för 30 procent av svenskarnas klimatpåverkan. Ett stort steg på vägen är att minska på svinnet. På flera håll i landet pågår olika alternativ för att ta tillvara på mat som annars skulle kastas från butiker, men även hemma kan vi göra mycket. Slänger du mycket grönsaker som du tänkt äta, men som blev liggande i kylskåpet? Det finns en missuppfattning om att färska grönsaker är mycket nyttigare än frysta, men många gånger stämmer inte det. Om du går ut och plockar en färsk grönsak i din trädgård så har den fler näringsämnen än den du köper från frysdisken, men i grönsaksdisken i affären behöver detta inte alls vara fallet. För att grönsaker ska kunna fraktas, förvaras och hålla ända fram till disken måste de plockas omogna, och innan de sen har nått din matkasse har de hunnit tappa en hel del av sin näring. Frysta grönsakerna däremot plockas mogna, och fryses direkt.

Köttet står för en stor del av klimatpåverkan

Om vi ska nå klimatmålen skulle svenskarna behöver minska sina utsläpp från mat med cirka tre fjärdedelar enligt Världsnaturfonden som har tagit fram ett koncept för klimatsmarta måltider. Av utsläppen i Sverige står maten för ungefär två ton koldioxidekvivalenter per person och år. Cirka en tredjedel av det, 0,6 ton, kommer från kött, och den största boven är nötkött. Genom att istället äta mer kyckling skulle vi spara en hel del på klimatet, men även att gå över till kött från gräsbetande kor skulle göra stor skillnad. En stor del av klimatpåverkan från nötköttet kommer från det foder som odlas till korna. Om de istället gick ute och betade skulle den delen minska avsevärt, dessutom skulle vi kunna behålla våra öppna landskap, och den biologiska mångfald som detta för med sig. Det är ofta inom måltidsbranschen man hittar det anonyma köttet, så man kan också ställa krav på dem att redovisa vad det är för kött de serverar. Som konsument kan man minska på köttet till förmån för mer grönsaker då och då, och istället unna sig svenskt, gräsbeteskött när man väl äter kött.

Byt lampor och spara energi

För att spara på klimatet krävs inte bara en ändring av våra matvanor, vi behöver också spara energi. Genom att byta ut dina ljuskällor mot LED kan du komma en bra bit på väg, varför inte satsa på en klimatsmart golvlampa? Förutom mindre energiförbrukning för själva ljuset har LED-lampor en mycket längre hållbarhet än äldre ljuskällor, och därmed går det åt mindre resurser att tillverka och frakta dem än traditionella glödlampor. Alla halogenlampor och de flesta LED-lampor kan också dimras, vilket gör att du kan anpassa ljuset efter behov. Förutom att direkt spara på energi med nya lampor kan du också spara på energi genom att släcka lamporna när du inte vistas i ett rum, och stänga av elektriska apparater som inte används. Ett annat bra sätt att spara på miljön är att inte köpa slit- och slängmöbler som behöver bytas efter ett par år. Köper du inredning av god kvalitet håller det i många år framöver.